Варіант 5. 1. Поняття, природа та ознаки політичної влади.
Обмен учебными материалами


Варіант 5. 1. Поняття, природа та ознаки політичної влади.1. Поняття, природа та ознаки політичної влади.

2. Походження і сутність політичних партій.

3. Функції політичних лідерів.

4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні.

Відповідаючи на перше питання перш за все необхідно дати визначення понять «влада» і «політична влада». Потім обґрунтувати необхідність влади для суспільного виробництва, для підтримання життєздатності та збереження цілісності суспільства. Серед основних ознак політичної влади варто проаналізувати такі як: верховенство, загальність, легальність у використанні сили, різноманіття ресурсів.

Висвітлюючи друге питання, зверніть увагу на умови виникнення політичних партій у сучасному їх розумінні це: удосконалення соціальної структури суспільства, започаткування загальних виборів, розвиток представницьких органів влади. Сутність політичних партій розкривається через їх ознаки: високий рівень організованості, структурованість, намагання здобути, утримати й використовувати державну владу та пошук підтримки в населення.

Третє питання потребує визначення та характеристики функцій, що їх виконують у суспільстві політичні лідери. Це насамперед новаторська, комунікативна, організаторська, координаційна, інтегративна.

Особливості зародження і розвитку політичної думки на українських землях пов’язані з відсутністю на протязі багатьох століть своєї державності, національно-територіальною роздробленістю, національним і релігійним гнітом і постійним національно-визвольним рухом. Значний внесок в розвиток політичних ідей зробили П. Могила та випускники Києво-Могилянської академії Вершиною розвитку політичної думки першої половини Х1Х ст. стала політична доктрина Кирило-Мефодіївського товариства. Що це була за організація і які цілі вона ставила? Визначне місце в історії політичної думки України другої половини Х1Х ст. посідає творчість М. Драгоманова, а на прикінці Х1Х – початку ХХ ст.. – М. Грушевського.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная